Financial News (Danish)

Financial News (Danish)

Latest News

Nr. 9 2014 Forløb af generalforsamling i Solar A/S | 11.4.2014
Generalforsamlingen vedtog udbetaling af 12,00 kr. i udbytte pr. aktie à 100 kr.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Ulf Gundemark.

Nr. 8 2014 Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i Solar A/S | 28.3.2014
Der er afholdt ordinært valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i Solar A/S.
Valget er afviklet elektronisk i perioden 17.-27. marts 2014 med en valgdeltagelse på 57,3%.

Nr. 7 2014 Storaktionærmeddelelse | 24.3.2014
Investeringsforeningen Nordea Invest har en beholdning på 398.631 stk. B-aktier á DKK 100 i Solar, svarende til en ejerandel på 5,03% samt en stemmeret på 2,5%.

Nr. 6 2014 Udstedelse af optioner til direktionen og ledende medarbejdere | 19.3.2014
Solars bestyrelse tildeler i alt 24.092 optioner i 2014 til en samlet markedsværdi af € 0,3 mio.

Nr. 5 2014 Udnyttelse af optioner i Solar A/S | 19.3.2014
I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Solar meddele bestyrelsesmedlemmer, direktionen, Solar Management Team og disses nærtståendes transaktioner med Solars aktier og tilknyttede værdipapirer.

Nr. 4 2014 Indkaldelse til generalforsamling | 17.3.2014
Solar A/S afholder ordinær generalforsamling fredag den 11. april 2014 kl. 11.00 på adressen Solar Danmark A/S, Industrivej Vest 43, 6600 Vejen.