Financial News (Danish)

Financial News (Danish)

Latest News

Nr. 12 2014 Udnyttelse af optioner i Solar A/S | 3.6.2014
I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Solar meddele bestyrelsesmedlemmer, direktionen og disses nærtståendes transaktioner med Solars aktier og tilknyttede værdipapirer.

Nr. 11 2014 Solar A/S ændrer i sit ledelsesteam | 2.6.2014
Solar-koncernen ansætter en Commercial Director og foretager organisationsændringer i sit ledelsesteam.

Nr. 10 2014 Delårsrapport Q1 2014 | 15.5.2014
Solar-koncernens omsætning og EBITA i Q1 2014 var på niveau med vores forventninger. Forventninger til omsætning og EBITA i 2014 fastholdes.