Press Releases (Danish)

Press Releases (Danish)

Latest News

Solar-koncernen tror på digitale løsninger | 5.3.2014
Solar A/S med hovedsæde i Kolding har i 2013 omsat for ca. 11,4 mia. kroner (€ 1.531,5 mio.) og realiseret et driftsoverskud (EBITA) på knap 162 mio. kroner (€ 21,7 mio.).

Året har budt på svære markedsbetingelser med negativ vækst på flere markeder. Det har gjort det svært at styrke indtjeningen.

- Vi har fokuseret på omkostningseffektivitet og digitale løsninger. Vores elektroniske væ...